Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

To antiitroktiko εύχεται για το 2011 τα καλύτερα σε αναγνώστες και συνbloggers!

Έφυγε το έτος της τιγρης και ήρθε το έτος του λαγού!
Ευχόμαστε σε όλους καλό νέο έτος και να πάνε όλα πολύ καλύτερα απ'ότι περιμένουμε για τις ζωές μας, την χώρα μας, αλλα και το ελληνικό blogging το 2011! 

keep blogging!
antII
read more

Εκλογή προεδρείου του νέου δημοτικού συμβουλίου Στυλίδας


Αύριο Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:30΄το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας (Δημαρχείο), το νέο Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:....

Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.

Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
http://www.gkordis.com
http://ktikio.blogspot.com
read more