Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Επιστολή πρός τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ΣτυλίδαςΗ παρακάτω επιστολή διαβάστηκε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Στυλίδας στο σώμα από τον κ. Βέττα, πρόεδρο του ΔΣ Στυλίδας.
Συστάθηκε επιτροπή για να διερευνήσει το θέμα.


Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να φέρω στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα οικονομικής διαχείρισης του κοιμητηρίου Στυλίδας από το έτος 2004, όποτε ξεκίνησε η μηχανογράφηση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, έως και τις 31.12.2010.

Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου Στυλίδας ‘’το δικαίωμα ταφής ( 150 € σήμερα) καταβάλλεται προ της ταφής και ο αριθμός του διπλότυπου καταβολής σημειώνεται στο βιβλίο ταφής’’.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ίδιου κανονισμού ‘’ δικαίωμα κατασκευής μνημείων έχουν όσοι καταβάλλουν το ανάλογο τέλος που προβλέπεται ( 100 € σήμερα ) στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και επίδειξη τούτου στον υπεύθυνο των νεκροταφείων ‘’.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει να συμπίπτουν τα στοιχεία πληρωμής ‘’παραβόλων ταφής ‘’ και ‘’παραβόλων δικαιώματος εισόδου στους εργολάβους κατασκευής μνημείων’’.
Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε στο δικό μας νεκροταφείο δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από το έτος 2004 έως το έτος 2010 έχουν κοπεί στο Δήμο μας 191 παράβολα ταφής ενώ παράβολα δικαιώματος εισόδου στους εργολάβους κατασκευής μνημείων μόλις 3.
Ο Δήμος μας πέραν του ότι έχει υποστεί οικονομική ζημιά την παραπάνω επταετία από το συγκεκριμένο γεγονός, δοκιμάζεται σήμερα από μία σειρά ανήθικων πράξεων, από βεβήλωση των νεκρών του καθώς και την οικονομική εκμετάλλευση συγγενών σε στιγμή συναισθηματικής αδυναμίας.

Κύριε Πρόεδρε,
Αυτή η μαύρη τρύπα δεν τελειώνει εδώ.
Θέλω να σας αναφέρω ότι στο άρθρο 22 του κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείου Στυλίδας αναγράφεται ότι ‘’ τα παντός είδους επί των τάφων κτίσματα, κιγκλιδώματα, μάρμαρα, σταυροί, κ.τ.λ. ανήκουν μετά την εκταφή στο Δήμο. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή η χρήση των πιο πάνω υλικών από τους κατόχους των τάφων. Τα υλικά αυτά εκποιούνται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου’’.
Σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτυπώνει τις κινήσεις της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου την περίοδο 2004 – 2010 πραγματοποιήθηκαν 129 εκταφές και ουδέποτε δημοπρατήθηκαν ή εκποιήθηκαν μάρμαρα μνημείων και άλλα είδη. Παρ΄όλα αυτά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χώρο του κοιμητηρίου λιγότερα από 20 μάρμαρα μνημείων. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερα από 110 μνημεία πουλήθηκαν , χαριστήκανε ή ακόμα και επαναχρησιμοποιήθηκαν παρανόμως. Αναλογιστείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το κόστος ενός μνημείου είναι κατά μέσο όρο 750€ για να υπολογίσετε τις διαστάσεις του θέματος.

Κρίνω αναγκαία τη σύσταση επιτροπής ελέγχου όλων των παραπάνω, τα οποία και καταθέτω υπόψη σας.
Επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος μου, παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Στυλίδας

Κυριακίδης Ευάγγελος

http://www.gkordis.com
http://ktikio.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου