Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή Γκλέτσου προς Σχορετσανίτη


«Παράκληση» προς την κα Δήμαρχο Στυλίδας

Κυρία Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιώ ότι σήμερα πραγματοποίησα επίσκεψη στο μισθωμένο από το Δήμο Στυλίδας κτίριο στο οποίο στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας, το γραφείο των ειδικών συνεργατών και η υπηρεσία ‘’ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’’ προκειμένω να έχω προσωπική αντίληψη για την υπηρεσιακή κατάσταση και ετοιμότητα της τεχνικής υπηρεσίας και να επιλυθούν τα όποια λειτουργικά προβλήματα προκύπτουν λόγω της διεύρυνσης της με τη συγχώνευση των αντίστοιχων υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Εχιναίων και Πελασγίας στα πλαίσια ανάληψης των καθηκόντων μου ως επικεφαλής της νέας Δημοτικής Αρχής του τόπου μας από 01/01/2011.

Με τα λύπης μου πληροφορήθηκα ότι τα προβλήματα μετεγκατάστασης των υπηρεσιών στο ειδικά διαμορφωμένο για αυτό το σκοπό κτίριο του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας όπως αυτά είχαν επισημανθεί από τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας στους δημοτικούς συμβούλους μου κους Χρονόπουλο Ιωάννη και Αγαπίου Νικόλαο στα πλαίσια προγραμματισμένης επίσκεψης τους στις νέες εγκαταστάσεις πλέον του εικοσαήμερου, εξακολουθούν να υφίστανται με δική σας υπαιτιότητα καθιστώντας τη μεταφορά των υπηρεσιών ανέφικτη.

Τα προβλήματα όπως πολύ καλά γνωρίζετε αφορούν α) την επαύξηση της ισχύος του ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου από τη ΔΕΗ ώστε να είναι επιτρεπτή η λειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών , του τηλεφωνικού κέντρου, των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού καθώς και των εγκαταστάσεων του ευρυζωνικού δικτύου που είναι είδη εγκατεστημένο και η υπάρχουσα ισχύς δεν μπορεί να καλύψει τις κατ’ ελάχιστο ενεργειακές απαιτήσεις. β) Τη μεταφορά του κέντρου ‘’ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’ από το παλαιό δημαρχείο γ) τη καθαριότητα του χώρου των διαμορφωμένων γραφείων στο κτίριο ώστε να γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού επίπλωσης και μηχανοργάνωσης .
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην επίμονη άρνηση σας τόσο προς τη προϊσταμένη όσο και προς τα στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας να υπογράψετε, ως νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου, τα σχετικά έγγραφα που σας έχουν προσκομίσει προς τη Δ.Ε.Η και τον Ο.Τ.Ε , όταν μάλιστα το μεν κόστος της επαύξησης ισχύος του ρεύματος που εκτιμάται στα 7.000,00 € δύναται να μη καταβληθεί εφάπαξ αλλά να παρακρατηθεί μέσω των δημοτικών τελών, ενώ το κόστος της μεταφοράς του κέντρου ‘’ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’ είναι μηδαμινό.


Επίσης δεν έχετε δώσει μέχρι σήμερα εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να προβεί στον ευπρεπισμό των γραφείων που θα στεγάσουν τις νέες υπηρεσίες του Δήμου.
Σας υπενθυμίζω δε ότι σύμφωνα με το προεκλογικό φυλλάδιο του συνδυασμού σας στο συνημμένο παράρτημα έργων και δαπανών αναφέρεται ότι έχει δαπανηθεί ποσό 120.00,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο ’’Αξιοποίηση του κτιρίου του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου’’ με σκοπό την έγκαιρη μετεγκατάσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία στα κτίρια του Δήμου των διευρυμένων κεντρικών υπηρεσιών που θα προκύψουν με την έναρξη της νέας Δημοτικής περιόδου όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 Ν. 3852/2010.

Επίσης γνωρίζετε ότι ο όμορος Δήμος Λαμίας, όπως και άλλου Δήμοι, έχει είδη προβεί στη μεταστέγαση και λειτουργία των κεντρικών τους υπηρεσιών ώστε να είναι σε θέση να υποδεχθούν και να στεγάσουν τους υπαλλήλους των συνενούμενων Δήμων που μεταφέρονται στο νεοσύστατο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 254 Ν. 3852/2010.
Με βάση τα προαναφερθέντα σας καλώ με τη παρούσα επιστολή όπως αρθείτε στο ύψος του αξιώματος σας και πέρα από κάθε πολιτική πικρία ή σκοπιμότητα να προχωρήσετε άμεσα στην υπογραφή των προαναφερόμενων εγγράφων προς τη Δ.Ε.Η και τον Ο.Τ.Ε για την επαύξηση ισχύος του ρεύματος και τη μεταφορά του κέντρου ‘’ΣΥΖΕΥΞΙΣ’’ καθώς και να δοθεί προσωπική εντολή στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου να ευπρεπίσουν τόσο τους εξωτερικούς όσο και τον αύλιο χώρο του κτιρίου του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας.
Σε περίπτωση που η αδιάλλακτη στάση σας συνεχιστεί με τα λύπης μου σας πληροφορώ ότι θα σας καταστήσω υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ζημιά υποστεί μελλοντικά Δημότης του νέου Δήμου Στυλίδας, ο Δήμος Στυλίδας και τα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν σε αυτό λόγω της μη έγκαιρης μετεγκατάστασης των υπηρεσιών των συνενούμενων Δημοτικών Ενοτήτων Εχιναίων και Πελασγίας και Στυλίδας στα διαμορφούμενα για το σκοπό αυτό γραφεία στο κτίριο του παλαιού 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας .


Με εκτίμηση

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 http://www.gkordis.com
http://ktikio.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου