Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

OCTOBER 15: Blog Action Day

What is Blog Action Day? 

Blog Action Day is an annual event held every October 15 that unites the world’s bloggers in posting about the same issue on the same day with the aim of sparking a global discussion and driving collective action.
This year's topic is water.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου