Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Funny Illustrations by Patrick Strogulski (44 pics)...

Funny portraits of famous people as seen by a German artist Patrick Strogulski.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου